Museum aan de Stroom ('t MAS)

Het Museum aan de Stroom, of kortweg MAS, werd geopend in 2011 en is daarmee het jongste Antwerpse museum. Datzelfde kan echter niet gezegd worden over de verschillende kunstwerken die het huisvest, noch dat ze van Antwerpen zijn. Antwerpen houdt van cultuur en diversiteit, en van de haven. Voeg die drie samen, en dan krijg je ongeveer het collectiebeleidsplan van het museum.

De vaste collectie is verdeeld over de verschillende hogere verdiepingen, en toont kunstwerken die te maken hebben met vier thema's, te weten: Machtsvertoon, Wereldstad, Wereldhaven en Leven & Dood. Denk aan: machtssymbolen van kronen tot wapens, indrukken van Antwerpen doorheen de jaren, een portret van de glorie en groei van de Antwerpse haven, en kunst die rituelen en verafgodingen verbeelden. Op de lagere verdiepingen zijn er telkens tijdelijke tentoonstelling, die gaan over geschiedenis, muziek, sport of vreemde culturen. Alles, als het maar een band heeft met Antwerpen.

Er wordt wel eens gezegd dat Antwerpenaren pocherig zijn, grootpraters. Het lijkt wel alsof ze met het MAS wilden bewijzen dat ze dan ook wel degelijk veel te vertellen hebben. Geniet overigens naast de kunst ook van het prachtig staaltje architectuur dat het MAS is, met de leuke wandelboulevard en het adembenemende dakpanorama.